Mitä Mindfulness on?

Monesti mietimme tulevaa tai murehdimme mennyttä vaikka elämä tapahtuu juuri nyt. Läsnäolotaidoilla tarkoitetaan keskittymistä juuri tämän hetken havainnoimiseen, aistimiseen ja kokemiseen.

Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo tai tietoisuustaito. Mindfulnessilla tarkoitetaan huomion viemistä tähän hetkeen. Ei pinnistelyä tai pakottamista vaan vieden huomio tähän hetkeen hyväksyvästi, ystävällisesti ilman arvostelua. Tarkkaillaan sitä mitä juuri nyt on yrittämättä muuttaa sitä.

Mindfulness harjoituksissa huomio voidaan kohdentaa eri asioihin, kuten hengitykseen, kehon tuntemuksiin, tunteisiin tai ajatuksiin. Asetutaan aistimaan mitä juuri nyt on ja kun mieli vaeltaa niin palautetaan se ystävällisesti mutta päättäväisesti aistimiseen.

Mindfulnessin juuret ovat tuhansia vuosia vanhoissa itämaisissa meditaatioperintenteissä. 1970-luvulla Jon Kabat-Zinn alkoi ohjata tietoisuustaitoihin pohjautuvaa stressinhallintaohjelmaa kroonisesti sairaille ja kipupotilaille. Syntyi MBSR 8viikon ohjelma, jonka tuloksia on tutkittu paljon ja sen tulokset ovat erittäin hyviä.

Mindfulnessin hyödyt

Positiivisten tuntemusten lisääntyminen, kykyä olla tässä hetkessä.

Lisää tyytyväisyyttä sekä onnellisuutta elämässäsi

Keskittymiskyvyn parantuminen

Stressitason lasku

Helpottaa univaikeuksissa

Kehon ja mielen tasapainoa

Vuorovaikutustilanteiden toimivuutta ja viisasta kykyä huolehtia itsestä

Auttaa ehkäisemään ja helpottamaan ahdistusta sekä uupumusta